Uczymy się żyć zdrowo, bezpiecznie i w tolerancji IV edycja

studium_logo

zaprasza do udziału w kursie/studium przedmiotu

Uczymy się żyć zdrowo, bezpiecznie i w tolerancji IV edycja

realizowanym w okresie od 19.11.2021 r. do 19.01.2022 r.

Zapisy na kurs przyjmowane są do 19 listopada 2021 r.

Program kursu:
 1. Kształtowanie prawidłowych postaw w zakresie bezpieczeństwa dzieci.
 2. Edukacja dzieci i młodzieży w zakresie bezpieczeństwa w Sieci.
 3. Rola empatii i siła motywacji w wolontariacie.
 4. Rola i możliwości szkoły w profilaktyce narkomanii. Sposoby postępowania w przypadku znalezienia narkotyków/dopalaczy na terenie szkoły – profilaktyka szkolna oraz modelowe programy.
 5. Rozwój psychiczny i społeczny uczniów – potrzeby w zakresie edukacji zdrowotnej.
 6. Kulturowe zróżnicowanie uczniów. Jak pracować z dziećmi cudzoziemskimi w szkole.
 7. Edukacja i jej wpływ na kształtowanie odpowiednich nawyków żywieniowych.
 8. Pierwsza pomoc przedmedyczna.
 9. Scenariusze zajęć.

Kurs przeprowadzony będzie z wykorzystaniem metody e – learning. Materiały szkoleniowe zamieszczane będą na stronie internetowej kursu (platforma edukacyjna moodle). Zaliczenie kursu odbędzie się poprzez quizy online.

Absolwenci otrzymają zaświadczenia o ukończeniu kursu podpisane przez dyrektora, na podstawie § 16 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).

Cel kształcenia: celem kursu jest usystematyzowanie wiedzy objętej programem kursu. Treści kształcenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych będą dostępne po zalogowaniu się na stronę kursu.

Opłatę za szkolenie w kwocie netto 330 zł + 23% VAT (zwolnione z VAT w przypadku finansowania w co najmniej 70% ze środków publicznych) od osoby wnoszą wraz ze zgłoszeniem uczestnicy lub kierujące ich jednostki, na konto Instytutu Badań nad Demokracją sp. z o.o., Santander Bank Polska S.A., nr 63 1090 2590 0000 0001 2401 0938.

Zgłoszenia można dokonać poprzez wypełnienie formularza online. Poprawnie wypełniony formularz online wygeneruje automatycznie formularz w pliku pdf, który należy wydrukować, podpisać oraz przesłać na adres koordynatora kursu.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA

Koordynator szkolenia

Izabela Włodarczyk
i.wlodarczyk@spe.edu.pl
22 833-38-90, 22 833-39-90 wew. 20

Wymagania techniczne dla uczestników kursu:

   • komputer z łączem internetowym
   • standardowe oprogramowanie (Word, Adobe Reader lub inne odpowiadające tym programom)
   • adres e-mail

Wymagania wstępne dla uczestników kursu:

   • wykształcenie min. średnie

Kurs równoważy 65 godzin szkolenia stacjonarnego.
Szczegółowy harmonogram, w tym terminy konsultacji dostępne będą po zalogowaniu się na stronie kursu.